Sammen for en god oppvekst

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Elverum kommune. Av og til oppstår likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Vet du hva du skal gjøre dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Se film for de som jobber med barn/unge: Hva er BTI?

I Elverum kommune bruker vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid. Gi oss tilbakemelding her.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du kontakte politiet og/eller barnevernet.

Kontaktinfo:

  • Politi tlf. 112
  • Barnevernet tlf. 62 43 32 11 . Åpent klokka 08.00 – 15.30 mandag – fredag.
  • Barnevernvakta tlf. 40 40 40 15. Åpent klokka 15.00 – 08.00 mandag til fredag. Døgnåpent i helg, høytid og ferier.